ON
ADMICRO

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 2016-2017 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Mời các em cùng tham khảo Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Giáo dục công dân lớp 12 có đáp án năm 2016-2017 gồm có 7 đề, mỗi đề bao gồm các nội dung của bài học sẽ giúp các em ôn tập hệ thống lại kiến thức tốt hơn, để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

Họ và Tên…………………………………

Lớp 12a

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: GDCD

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Chị B tham gia kinh doanh đã đóng thuế đầy đủ đúng quy định.Ta nói chị B đã:

A.  Sử dụng pháp luật.                                                     B.  Tuân thủ pháp luật.    

C. Áp dụng pháp luật.                                                      D.  Thi hành pháp luật.

Câu 2. Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh A vì chở quá số người quy định.Cảnh sát giao thông đã:

A.  Áp dụng pháp luật                                                      B. Sử dụng pháp luật.       

C. Thi hành pháp luật.                                                     D.  Tuân thủ pháp luật.

Câu 3. Học sinh A chạy xe đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại. Ta nói học sinh A đã :

A.  Sử dụng pháp luật.                                                     B.  Tuân thủ pháp luật.    

C. Thi hành pháp luật.                                                     D.  Áp dụng pháp luật.

Câu 4. Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A. Vi phạm pháp luật                                                       B. Không vi phạm pháp luật

C. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật                    D. Vi phạm kỉ luật

Câu 5. Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?

A. Trách nhiệm hình sự                                                  B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm kỉ luật                                                    D. Trách nhiệm dân sự

Câu 6.  Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là:

A. Các bên cùng có lợi.                                                   B. Đoàn kết giữa các dân tộc.

C. Bình đẳng.                                                                    D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

Câu 7. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:

A. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em.

B. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình.

C. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.

D. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu.

Câu 8. Anh H.T.T thấy cháu M đang bị đuối nước đã nhảy xuống cứu giúp, đưa em lên bờ.Ta nói anh H.T.T đã:

A. Thi hành pháp luật.                                                     B. Sử dụng pháp luật.       

C. Tuân thủ pháp luật.                                                     D.  Áp dụng pháp luật.

Câu 9. Trách nhiệm pháp lí là………(1)……..mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu ……(2)………từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

A. Nghĩa vụ (1), hậu quả bất lợi (2)                             B. Nghĩa vụ (1), hậu quả (2)

C. Việc làm (1), thiệt hại (2)                                          D.  Việc làm (1), hậu quả bất lợi (2)

Câu 10. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị huỷ hôn thì hai bên nam, nữ phải……………...quan hệ như vợ chồng.

A. Duy trì                             B. Tạm hoãn                       C. Chấm dứt                        D. Tạm dừng

Câu 11 - câu 40: Để xem tiếp nội dung của tài liệu các em có thể tải về hoặc xem online các câu hỏi của đề số 1 (Kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12)


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

Họ và Tên…………………………………

Lớp 12a

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: GDCD

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 45 phút

 Đề 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………….. của các cá nhân, tổ chức.

A. Hợp pháp                        B. Hợp lý                             C. Tự giác                            D. Bắt buộc

Câu 2. Chọn phát biểu sai về biểu hiện của bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.

A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

B.  Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

D. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới nghe.

Câu 3. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ…………….do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

A. Tài sản và quan hệ nhân thân.                                 B. Lao động, công vụ nhà nước.

C. Lao động và quan hệ kinh doanh.                            D. Lao động

Câu 4. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:

A.  Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe.

B.  Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng trong gia đình được đề cao, quyết định toàn bộ công việc trong gia đình.

C. Các thành viên trong đình đối xử công bằng với nhau về mọi mặt

D. Các thành viên trong đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

Câu 5.  “ Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.”Đây là nội dung nói đến hình thức thực hiện pháp luật:

A. Thi hành pháp luật.       B. Tuân thủ pháp luật.     

C. Áp dụng pháp luật.        D.  Sử dụng pháp luật

Câu 6. Lê Văn A đã ăn trộm của ông Trần Thanh B một con chó trị giá khoảng 300000đ.Vậy Lê Văn A phải chịu trách nhiệm pháp lí về:

A. A. Dân sự                        B. B. Hình sự                      C. D.Hành chính                 D. C. Kỉ luật

Câu 7. Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A. Không vi phạm pháp luật                                          B. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật

C. Vi phạm pháp luật                                                     D. Vi phạm kỉ luật

Để tham khảo tiếp câu 8 - câu 40: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2 (Kiểm tra 1 tiết môn GDCD 12).


Đề kiểm tra 1 tiết số 3:

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

Họ và Tên…………………………………

Lớp 12a

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: GDCD

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:

A. Vợ có bổn phận làm công việc nội trợ, chăm sóc giáo dục con cái.

B. Chồng có quyền quyết định đối với tài sản chung, có giá trị lớn.

C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.

D.  Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.

Câu 2. Chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ còn có tên gọi khác là:

A. Chương trình 134.                                                      B. Chương trình 135.       

C. Chương trình 132.                                                      D. Chương trình 138.

Câu 3. Anh B điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.Trong trường hợp này, anh B đã vi phạm:

A. Kỉ luật.                            B. Dân sự.                            C.  Hành chính                    D.  Hình sự.

Câu 4. Anh H.T.T thấy cháu M đang bị đuối nước đã nhảy xuống cứu giúp, đưa em lên bờ.Ta nói anh H.T.T đã:

A. Sử dụng pháp luật.        B. Tuân thủ pháp luật.      C. Thi hành pháp luật.       D.  Áp dụng pháp luật.

Câu 5. Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật:

A. Cho phép làm.                B. Không cấm.                    C. Không đồng ý.                D.  Cấm

Câu 6. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:

A. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em.

B. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.

C. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình.

D. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu.

Câu 7. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi…………….. của các cá nhân, tổ chức.

A. Hợp lý                             B. Tự giác                            C. Bắt buộc                          D. Hợp pháp

Câu 8. Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A. Vi phạm pháp luật                                                       B. Không vi phạm pháp luật

C. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật                    D. Vi phạm kỉ luật

Câu 9. Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người:

A. Đủ 16 tuổi trở lên                                                       B. Đủ 14 tuổi trở lên        

C. Đủ 15 tuổi trở lên                                                       D. Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 10Vi phạm hình sự là hành vi:

A. Nguy hiểm cho xã hội, được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.

B. Đặc biệt nguy hiểm bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.

C. Nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.

D. Rất nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.

Câu 11. Nguyễn Văn E bị bắt về hành vi gây thù hằn, kì thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam. Trong trường hợp này Nguyễn Văn E phải chịu trách nhiệm pháp lí về:

A.  Hình sự                          B.  Dân sự                            C.  Kỉ luật                             D. Hành chính

Câu 12. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các:

A. Quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ hợp đồng.           B. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. Quan hệ tài sản và quan hệ lao động.                      D. Quan hệ tài sản và quan hệ hôn nhân.

Câu 13. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị huỷ hôn thì hai bên nam, nữ phải……………...quan hệ như vợ chồng.

A. Duy trì                             B. Chấm dứt                        C. Tạm hoãn                        D. Tạm dừng

Câu 14. Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt:

A. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình.

B. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức, điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.

C. Một độ tuổi nhất định, có thể điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.

D. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.

Câu 15. Mục đích của hôn nhân là:

A. Duy trì nòi giống.

B. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tiến bộ.

C. Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội

D. Thỏa mãn tình yêu chân chính.

 

Câu 16 - Câu 40: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 3, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết GDCD lớp 12).

Đáp án các đề:

ĐỀ 1

D

A

B

A

D

B

B

A

A

C

B

D

A

A

C

C

A

A

C

C

 

B

D

D

D

A

D

B

D

C

C

C

D

B

B

B

B

D

C

C

A

ĐỀ 2

A

D

B

D

D

C

C

A

B

B

C

D

D

B

C

D

A

B

B

A

 

A

D

B

A

C

D

B

A

D

B

A

C

A

C

C

D

B

A

C

C

ĐỀ 3

C

B

C

C

D

C

D

A

A

C

A

B

B

B

B

A

D

A

C

A

 

D

A

A

C

A

B

D

D

B

C

C

A

B

D

C

B

D

D

D

B

ĐỀ 4

B

A

A

C

A

C

B

A

D

C

D

A

C

D

D

D

B

D

C

B

 

C

C

B

A

A

A

A

B

C

D

B

C

B

B

C

A

D

D

D

B

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1 và đề số 2, đề số 3 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12. Để xem toàn bộ nội dung các đề từ 1 đến 7 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn GDCD. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

MOD GDCD HỌC247 (tổng hợp)

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)