YOMEDIA

Bộ 5 đề thi CLĐN môn Toán 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Yên Thế

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi CLĐN môn Toán 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Yên Thế, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao. 

ĐỀ SỐ 1

PHÒNG GD- ĐT  Yên Thế

 

 

 

 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9

ĐẦU NĂM HỌC 2019- 2020

Môn : TOÁN

Thời gian: 90 phút

(Không kề thời gian phát đề)

Câu 1 (3,0 điểm): 

            Giải các phương trình sau:

            a)  3x + 2 =2x – 5                 b) (2x+1)(x-1) = 0.                     c) .\(\frac{2}{{x - 3}} + \frac{{x - 5}}{{x - 1}} = 1\)

Câu 2 (2,0 điểm):     Giải các bất phương trình sau: 

 1. 2(3x-1) < 2x + 4.
 2. \(\frac{{7{\rm{x}} - 1}}{6} + 2{\rm{x}} < \frac{{16 - x}}{5}\)

Câu 3 (2,0 điểm):

            Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4 (3,0 điểm)

      Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm. Vẽ đường cao AH và phân giác AD của góc A (D thuộc BC) .

 1. Tính BC.
 2. Chứng minh AB2  = BH.BC
 3. Tính BH, BD.       

 

ĐỀ SỐ  2

Trường THCS Phan Văn Trị

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2019-2020, MÔN: TOÁN 9

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

 

 

A. Trắc nghiệm: (3,0 điểm).

      Chọn một trong các chữ cái trước phương án trả lời đúng.

Câu 1: Điều kiện của x để phân thức \(\frac{{x - 1}}{{2{\rm{x}} - 5}}\)   có nghĩa là:

A. x \( \ne \) 2,5

 B. x \( \ne \) 0,4

 C. x > 2,5

 D. x \( \ne \) 2,5; x \( \ne \) 1

Câu 2: Giá trị biểu thức x2 + 8x + 16 tại x = 96 là:

 A. 100

 B. 1000

 C. 10000

 D. Kết quả khác

Câu 3: Dạng rút gọn của phân thức \(\frac{{4{{\rm{x}}^2} - 6{\rm{x}}}}{{4{{\rm{x}}^2} - 9}}\)  là:

 A. \(\frac{{2{\rm{x}}}}{3}\)

 B. \(\frac{{2{\rm{x}}}}{{2{\rm{x}} - 3}}\)

 C. \(\frac{{2{\rm{x}}}}{{2{\rm{x}} + 3}}\)

 D. \(\frac{{4{\rm{x}} - 6}}{{4{\rm{x}} - 9}}\)

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 5x2 – 10x = 0 là:

 A. x = 0 và x =-2

 B. {0; 5}

 C. {2}

 D. {0; 2}

Câu 5: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:

 A. Hình chữ nhật

 B. Hình thoi

 C. Hình vuông

 D. A,B,C đều sai

Câu 6: Cho hình vẽ; hệ thức nào sau đây là đúng:

A. h = b’. c’

B. a2 = b2 + c2

C. a.h = b’. c’

D. c2 = a.b’

 

 

B. Tự luận: ( 7,0 điểm )

Bài 1: ( 2,0 điểm) 

 1. Tính:  \(\sqrt {13} .\sqrt {52}  - \sqrt {{{\left( { - 7} \right)}^2}} \)     b) Giải phương trình: x(x – 1) + 2 = x2 + 5x

Bài 2: ( 1,5 điểm) Một người lái ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, ôtô bị tầu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó, để đến B đúng thời gian quy định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB.

Bài 3: ( 3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi M và N thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

 1. Tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
 2. BH.CH = MN2     
 3. \(\frac{{A{B^2}}}{{A{C^2}}} = \frac{{BH}}{{CH}}\)

Bài 4: ( 0,5 điểm)  Cho a > b > 0 thoả mãn: 2a2 + 2b2 = 5ab.

                               Tính giá trị của biểu thức: \(E = \frac{{a + b}}{{a - b}}\)

 

ĐỀ SỐ 3

Trường THCS Nguyễn Trãi

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2019– 2020

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. (2,0 điểm)

            1. Giải phương trình 5x - 2 = 3x + 6

            2. Cho hai số thực a, b thỏa mãn \(a \le b\)

               Chứng minh rằng \(2013{\rm{a}} - 2014 \le 2013b - 2014\)                    

Câu 2. (3,0 điểm)

1. Giải các phương trình sau:

      a. \(\frac{3}{{x - 1}} + 1 = \frac{{2{\rm{x}} + 5}}{{x - 1}}\)

      b. |x - 9| = 2x - 3

2. Giải bất phương trình \(\frac{{x - 3}}{2} - \frac{{3{\rm{x}} + 2}}{4} < \frac{1}{3}\)

Câu 3. (1,5 điểm)

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi đến B và nghỉ lại ở đó 30 phút, ô tô lại đi từ B về A với vận tốc 30 km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 9 giờ 15 phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở B). Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 4. (3,0 điểm)

           Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC, N là hình chiếu vuông góc của M trên cạnh AC và O là trung điểm của MN.

            Chứng minh rằng:

 1. Tam giác AMC đồng dạng với tam giác MNC;
 2. AM.NC = OM.BC
 3. AO vuông góc BN

Câu 5. (0,5 điểm)  Cho hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện x + y = 1 và \(x.y \ne 0\)

Chứng minh rằng      \(\frac{x}{{{y^3} - 1}} - \frac{y}{{{x^3} - 1}} + \frac{{2\left( {x - y} \right)}}{{{x^2}{y^2} + 3}} = 0\)

 

{-- Để xem tiếp đề 4 và 5 của Bộ 5 đề thi CLĐN môn Toán 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Yên Thế các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bộ 5 đề thi CLĐN môn Toán 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Yên Thế. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA