ADMICRO

Bài ca ngất ngưởng - Ngữ văn 11

 
VIDEO

Bài soạn Bài ca ngất ngất ngưởng do Học247 biên soạn và tổng hợp bao gồm các phần: bài thơ, bài giảng, bài soạn và các bài văn mẫu. Mục đích của việc biện soạn và tổng hợp này là nhằm giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức về bài thơ Bài ca ngất ngưởng. Chi tiết bài soạn tổng hợp, các em có thể tham khảo dưới đây:

ADSENSE

1. Bài thơ Bài ca ngất ngưởng

1.1. Bài thơ

Vũ trụ nội mạc phi phận sự,

Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.

Lúc bình Tây cờ đại tướng,

Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.

Đô môn giải tổ chi niên,

Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.

Kìa núi nọ phau phau mây trắng,

Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.

Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì,

Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.

Được mất dương dương người thái thượng,

Khen chê phơi phới ngọn đông phong.

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,

Không Phật, không tiên, không vướng tục.

Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú,

Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung,

Trong triều ai ngất ngưởng như ông!

(LÊ THƯỚC, Sự nghiệp và thi văn của Uy Viễn tướng công
Nguyễn Công Trứ
, Lê Văn Tân xuất bản, 1928)

1.2. Bài giảng Bài ca ngất ngưởng

Bài giảng Bài ca ngất ngưởng do Học247 biên soạn bao gồm 3 phần chính, trong đó phần đọc – hiểu tập trung làm rõ ba nội dung: ngất ngưởng trên hành trình hoạn lộ, ngất ngưởng khi về hưu và tuyên ngôn khẳng định cá tính. Với bài soạn này, các em sẽ nắm được các nội dung cần đạt một cách ngắn gọn và bổ ích. Để xem chi tiết bài giảng, các em tham khảo tại đây: Bài giảng Bài ca ngất ngưởng.

2. Soạn bài Bài ca ngất ngưởng

2.1. Soạn bài tóm tắt

Bài soạn Bài ca ngất ngưởng tóm tắt do Học247 biên soạn bao gồm 3 phần chính: bố cục bài thơ, hướng dẫn soạn bài chương trinh chuẩn và chương trình nâng cao. Với bài soạn tóm tắt này, các em sẽ dễ dàng trả lời được các câu hỏi trong SGK của hai chương trình chuẩn và nâng cao. Chi tiết bài soạn tóm tắt, các em có thể tham khảo tại đây: Bài soạn Bài ca ngất ngưởng tóm tắt.

2.2. Soạn bài chi tiết

Bên cạnh bài soạn tóm tắt, bài thơ Bài ca ngất ngưởng cũng được Học247 biên soạn bài soạn chi tiết làm rõ các nội dung cần đạt khi học tiết văn này. Bên cạnh việc trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài, Học247 còn biên soạn câu trả lời cho phần luyện tập cũng như đưa ra một số dạng đề văn thương gặp khi học bài này. Chi tiết bài soạn chi tiết, các em có thể thâm khảo tại đây:

Bài soạn Bài ca ngất ngưởng chi tiết.

3. Văn mẫu bài thơ Bài ca ngất ngưởng

3.1. Phân tích bài thơ

Đề bài: Phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngất ngưởng là một bài thơ được Nguyễn Công Trứ sáng tác khi trả ấn, từ quan về hưu. Đây là một bài thơ tổng kết lại cuộc đời làm quan “ngất ngưởng” của tác giả. Với đề bài Phân tích bài thơ, Học247 đã biên soạn và tổng hợp cho các em bài soạn văn mẫu gồm 3 nội dung: sơ đồ tư duy, dàn bài chi tiết và bài văn mẫu. Hi vọng với bài soạn văn mẫu này, các em sẽ dễ dàng hoàn thành tốt bài viết phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng của mình. Chi tiết bài soạn văn mẫu, các em có thể tham khảo tại đây: Phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng.

3.2. Phân tích cái tôi

Đề bài: Phân tích cái tôi trong bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, một ông quan văn võ song toàn, luôn lo cho dân cho nước, luôn hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao. Dù có làm quan với nghĩa vua – tôi vẹn đạo, Nguyễn Công Trứ vẫn giữ riêng cho mình một cách sống ngất ngưởng khác đời, khác người. Sự ngất ngưởng ấy đã tạo nên một cái tôi Nguyễn Công Trứ ý thức rất rõ về bản thân mình. Với bài văn mẫu gồm ba phần: sơ đồ tư duy, dàn bài chi tiết và bài văn mẫu, hi vọng các em sẽ có thêm một tư liệu tham khảo bổ ích cho bài văn viết của mình. Chi tiết bài văn mẫu, các em tham khảo tại đây:

Phân tích cái tôi trong bài thơ Bài ca ngất ngưởng.

 

>>> Bài soạn tiếp theo: Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

 

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

MGID

Tư liệu nổi bật tuần

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON