ON
ADMICRO

5 đề thi Học kì 2 môn Vật Lý lớp 12 có đáp án và lời giải chi tiết năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Tuyển tập các đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 12 năm 2017 được sưu tầm và chọn lọc từ các trường THPT trên cả nước, với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập trắc nghiệm. Hi vọng Bộ đề sẽ giúp các em ôn tập tốt và củng cố lại kiến thức chương trình Vật lý lớp 12, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì và THPT Quốc Gia sắp tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12

Đề tham khảo số 1

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH                       ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

       TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG                                          MÔN: VẬT LÝ

                                                                                       Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN        

 (Thời gian: 60 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Nói về giao thoa ánh sáng, phát biểu sai là:

A.  Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp.

B.  Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.                    

C.  Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới không gặp được nhau.

D. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.

Câu 2: Bức xạ có tần số f = 500.1012 Hz thuộc loại sóng nào trong thang sóng điện từ:

A.  Tia tử ngoại                                                      B.   Sóng vô tuyến         

C.  Tia hồng ngoại                                                 D.  Ánh sáng nhìn thấy được          

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chiết suất môi trường:

A.  Chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng truyền trong nó.

B. Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền của ánh sáng trong môi trường đó.                   

C.  Việc chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh chính là nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng.    

D.  Chiết suất của một môi trường có giá trị tăng dần từ màu tím đến màu đỏ.    

Câu 4: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là:

A.  T = 2π                          B.   T = 2π                   C.   T = 2π                D.  T = 2πQ0I0          

Câu 5: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung 50 µF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 6V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 4V, năng lượng từ trường của cuộn dây là:

A.  0,5 mJ                               B.   1 mJ                            C.   0,2 mJ                         D.  2 MJ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D D B A B C D A B

 

Đề tham khảo số 2

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ YÊN                    ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                                        MÔN: VẬT LÝ

                                                                                   Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN        

 (Thời gian: 60 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Trong chuỗi phân rã phóng xạ   có bao nhiêu hạt và được phát ra:

A. 7 và  2                   B. 4 và 7                    C. 7 và  4                    D. 3 và 4

Câu 2: Chọn phát biểu sai :

A. Tần số ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn tần số ánh sáng kích thích.

B. Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến sự phát ra một photon khác.

C. Khi chuyển từ trạng thái có mức năng lượng cao về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn thì nguyên tử sẽ phát ra một photon.

D. Mẫu nguyên tử Bo không giải thích được tính bền vững của nguyên tử Hiđrô.

Câu 3: Trong thí nghiệm Young, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng:

A. λ/4                              B. λ/2                              C. 2λ                                D. λ

Câu 4: Xét phản ứng nhiệt hạch: D + D → X + n + 3,074 MeV. Khối lượng đơteri cần thiết để thu được năng lượng bằng năng lượng khi đốt cháy 1 kg than (cho năng suất toả nhiệt của than là 3.107 J/kg) là

A. 0,810 mg.                  B. 0,203 mg.                  C. 0,608 mg.                   D. 0,405 mg.

Câu 5: Một hạt α bắn vào hạt nhân  đứng yên tạo ra nơtron và hạt X. Các hạt nơtron và X có động năng lần lượt là  4 MeV và 1,8 MeV. Cho: mα = 4,0016u; mn = 1,00866u; mAl = 26,9744u; m= 29,9701u;                       1u = 931,5MeV/c2. Động năng của hạt α là:

A. 5,8 MeV                     B. 8,37 MeV                   C. 7,8 MeV                      D. 3,23 MeV

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D D D B C B A A C

 

Đề tham khảo số 3

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA                 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

    TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                                              MÔN: VẬT LÝ

                                                                                   Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

(Thời gian: 60 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Phản ứng phân hạch

      A. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.

      B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

      C. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

      D. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Câu 2: Ban đầu có hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Tính từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 20 ngày có  số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là

         A. 20 ngày                 B. 5 ngày                         C. 10 ngày                       D. 40 ngày

Câu 3: Khi so sánh hạt nhân  và hạt nhân , phát biểu nào sau đây đúng ?

  1. Số nuclôn của hạt nhân  bằng số nuclôn của hạt nhân .
  2. Điện tích của hạt nhân  nhỏ hơn điện tích của hạt nhân .
  3. Số prôtôn của hạt nhân  lớn hơn số prôtôn của hạt nhân .
  4. Số nơtron của hạt nhân  nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân .

Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

      A. 12r0.                          B. 4 r0.                              C. 9 r0.                              D. 16 r0.

Câu 5: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

      A. 550 nm                     B. 220 nm                        C. 1057 nm                      D. 661 nm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C D A D D C A C C

 

Đề tham khảo số 4

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BẮC NINH                       ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

   TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN                                                    MÔN: VẬT LÝ

                                                                                     Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

(Thời gian: 60 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Chiếu bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 0,74.1015 Hz vào một tấm kim loại thì vận tốc  đầu cực đại của electron quang điện là v1. Thay bức xạ trên bằng bức xạ khác có tần số là f2 = 1,6.1015 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện  là v2, với v2 = 2v1 . Công thoát của electron ra khỏi kim loại đó là

A. 3,5.10-19 J                   B. 4,8.10-19 J                   C. 5,1.10-19 J                   D. 3,0.10-19 J

Câu 2: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

A. 0,5 giờ                        B. 2 giờ                           C. 1,5 giờ                        D. 1 giờ

Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi nguyên tử này va chạm với nguyên tử khác

B. Electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp

C. Electron bứt ra khỏi kim loại khi kim loại bị nung nóng

D. Electron bị bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào kim loại đó

Câu 4: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì bức xạ do đám nguyên tử đó phát ra có bao nhiêu loại phôton ?

A. 3.                                 B. 6.                                 C. 1.                                 D. 4.

Câu 5: Điều nào sau không đúng khi nói về quang phổ liên tục ?

A. Quang phổ liên  tục do các vật rắn, lỏng, khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.

B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối

C. Quang phổ liên tục không  phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn.

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C B B B D A C A A

 

Đề tham khảo số 5

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH                 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

                                                                                                MÔN: VẬT LÝ

                                                                                     Lớp: 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

 (Thời gian: 60 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Một chất phóng xạ sau 15 ngày đêm giảm đi  số hạt ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất này là          

A. 15 ngày.                B. 24 ngày.                C. 7,5 ngày.               D. 5 ngày.

Câu 2: Hãy chọn câu đúng: ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. có một tần số nhất  định, bị lệch nhưng không đổi màu khi qua lăng kính

B. có một bước sóng xác định và bị đổi màu khi qua lăng kính

C. có một bước sóng xác định và không bị lệch khi qua lăng kính

D. Có một tần số nhất định và bị lệch khi qua lăng kính

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 7 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy tính từ vân trung tâm?

A. vân tối thứ 3.           B. vân tối thứ 4.           C. sáng thứ 3.                D. vân sáng thứ 4.

Câu 6: Chiếu tia tử ngoại vào một chất lỏng thì chất này phát ra ánh sáng màu lục. Hiện tượng này là hiện tượng

A. Quang - phát quang.   B. Hồ quang điện.     C. Quang điện ngoài.    D. Giao thoa ánh sáng.

Câu 8: Nếu năng lượng của phôtôn là 2,86 eV thì tần số của ánh sáng tương ứng là:

A. 6,48.1015 Hz.             B. 6,90.1014 Hz.             C. 5,32.1014 Hz.             D. 4,48.1015 Hz.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5  

Câu 1 2 3 6 8
Đáp án C A B A B

 

Trên đây là phần trích một phần câu hỏi trong đề thi Học kì 2 của một số đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 12 chọn lọc có lời giải và đáp án chi tiết .

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài  liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1