ON
YOMEDIA

107 câu Trắc nghiệm Khảo sát hàm số vận dụng cao có lời giải

Tải về
VIDEO

Tuyển tập các bài tập Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với độ khó ở mức vận dụng cao. Các câu hỏi được trích từ các đề thi thử, đề minh họađề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017, có lời giải chi tiết.

 
 
YOMEDIA

Các em tham khảo Video bài giảng Ôn tập chương 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của TS Phạm Sỹ Nam để nắm vững hơn những nội dung lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập của chuyên đề.

TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ ÔN THI THPT QUỐC GIA

 

Để xem đầy đủ nội dung câu hỏi, đáp án và lời giải chi tiết, các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247 tải file PDF tài liệu về máy.

Câu 1. (THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 2 năm 2016-2017) Cho đồ thị \((C):y = \frac{{x - 3}}{{x + 1}}.\)Biết 

rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục toạ độ. Giả sử các điểm 

đó lần lượt là M và N . Tìm độ dài của đoạn thẳng MN.

A. \(MN = 4\sqrt 2 \)                                      B. \(MN = 4\sqrt 2 \)                      

C. \(MN = 4\sqrt 2 \)                                       D. \(MN = 4\sqrt 2 \)

Câu 2. (THPT Chu Văn An - Hà Nội lần 2 năm 2016-2017) Biết rằng đường thẳng \(d:y =  - 3x + m\) cắt đồ thị \((C):y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho trọng tâm của tam giác OAB thuộc đồ thị (C), với (0;0) là gốc tọa độ. Khi đó giá trị của tham số m thuộc tập hợp nào sau đây? 

A. \(\left( { - \infty ; - 3} \right]\)                               B. \(\left( {3; + \infty } \right)\)                  C. \(\left( { - 1;3} \right]\)                                 D. \(\left( { - 5; - 2} \right]\)

Câu 16. (THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam lần 1 năm 2016-2017) Cho x, y là hai số thực không âm thỏa mãn \({x^2} + {y^2} + 2x - 3 = 0.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = 2x - y - 2\)  (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

A. -3,71                                 B. -3,70                                 C. -3,72                                 D. -3,73

Câu 17. (THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam lần 1 năm 2016-2017) Số các giá trị của m để phương trình \({x^4} - 2 = m\left( {1 - \left| x \right|} \right)\) có đúng 1 nghiệm là:

A. 3                                        B. 1                                         C. Vô số                                                D. 0

Câu 21. (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam lần 2 năm 2016-2017) Một công ty kinh doanh nghiên cứu thị trường trước khi tung ra sản phẩm và nhận thấy để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm loại A và B  thì mất lần lượt là 2000 USD và 4000USD . Nếu sản xuất được x sản phẩm loại A  và y sản phẩm loại B thì lợi nhuận mà công ty thu được là \(L(x;y) = 8000{x^{\frac{1}{3}}}{y^{\frac{1}{2}}}USD.\) Giả sử chi phí để sản xuất hai loại sản phẩm A, B là 40000USD. Gọi \({x_0},{y_0}\) lần lượt là số phẩm loại A, B để lợi nhuận lớn nhất. Tìm giá trị của lợi nhuận lớn nhất.

A. 100                                    B. 200                                    C. 300                                    D. 400

Câu 30. (SGD Nam Định lần 1 năm 2016-2017) Người ta định xây dựng một trạm biến áp \(110KV\) tại ô đất C cạnh đường quốc lộ MN để cấp điện cho hai khu công nghiệp A và B như hình vẽ. Hai khu công nghiệp A và B cách quốc lộ lần lượt là AM=3km, BN=6km. Biết rằng quốc lộ MN có độ dài 12km. Hỏi phải đặt trạm biến áp cách khu công nghiệp A bao nhiêu để tổng chiều dài đường dây cấp điện cho hai khu công nghiệp A và B là ngắn nhất.

A. \(3\sqrt 5 km\)                            B. \(5km\)                           C. \(3km\)                           D. \(\sqrt {34} km\)

Câu 34. (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình lần 1 năm 2016-2017) Ông An cần sản xuất một cái thang để trèo qua một bức tường nhà. Ông muốn cái thang phải luôn được đặt qua vị trí C, biết rằng điểm C cao 2m so với nền nhà và điểm C cách tường nhà 1m (như hình vẽ bên). Giải sử kinh phí để sản xuất thang là 300.000 đồng/1 mét dài. Hỏi ông An cần ít nhất bao nhiêu tiền để sản xuất thang? ( Kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng).

A. 2.350.000 đồng                            B. 3.125.000 đồng

C. 1.249.000 đồng                             D. 600.000 đồng

{--Xem đầy đủ nội dung ở phần xem Online hoặc tải về--}

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA
1=>1