Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 29 Thấu kính mỏng

30 phút 17 câu 60 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):