ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

90 phút 5 câu 4 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1