AMBIENT

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 Mạng thông tin toàn cầu Internet

90 phút 10 câu 274 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 4800

  Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

  • A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
  • B. Là mạng cung cấp khối l­ợng thông tin lớn nhất  
  • C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP 
  • D. Là mạng có hàng triệu máy chủ
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 4801

  Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

  • A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
  • C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính   
  • D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 4802

  Nội dung của một gói tin bao gồm:

  • A. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, tên người giao dịch ngày giờ gửi...
  • B. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi
  • C. Địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi, dữ liệu, độ dài, thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác
  • D. Không đáp án nào đúng
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 4803

  Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

  • A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp
  • B. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)
  • C. Sử dụng modem qua đường điện thoại
  • D. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 4804

  TCP/IP là viết tắt của:

  • A. Technology Central Processing / Intel Pentium
  • B. Technology Central Processing/ Internet Protocol
  • C. Transmisson Control Protocol/Internet Protocol
  • D. Transmisson Control Protocol/Intel Penturm
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 4805

  Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

  • A. Hãng Microsoft
  • B. Hãng IBM
  • C. Không có ai là chủ sở hữu của mạng toàn cầu Internet
  • D. Tất cả các ý trên đều sai
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 4807

  Ứng dụng của Internet là:

  • A. Học qua mạng
  • B. Trao đổi thông tin qua thư điện tử
  • C. Mua bán qua mạng
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 4808

  Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

  • A.
   Ai cũng có thể là chủ sở hữu của Internet
  • B. Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
  • C. Mỗi máy tính trong Internet đều có chung địa chỉ IP
  • D. Internet là mạng có hàng triệu máy chủ
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 4809

  Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

  • A. Mạng diện rộng
  • B. Mạng khu vực
  • C. Mạng toàn cầu
  • D. Mạng miễn phí
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 4810

  Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

  • A. Mạng máy tính lớn nhất toàn cầu
  • B. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP
  • C. Cung cấp một lượng thông tin khổng lồ
  • D. Tất cả ý trên đều đúng