Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

90 phút 5 câu 69 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):