AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc Đổi mới ở nước ta được thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực :

   

  • A. Chính trị  
  • B. Công nghiệp  
  • C. Nông nghiệp  
  • D. Dịch vụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công cuộc Đổi mới ở nước ta được thực hiện đầu tiên trong lĩnh vực: nông nghiệp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>