YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

30 phút 10 câu 17 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON