YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 Mạch điều khiển tín hiệu

10 phút 5 câu 149 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 12371

  Mạch nào sau đây không phải mạch điều khiển tín hiệu?

  • A. Điều khiển bảng điện tử.  
  • B. Điều khiển tốc độ động cơ điện.
  • C. Điều khiển tín hiệu giao thông.
  • D. Báo hiệu và bảo vệ điện áp.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 12372

  Tín hiệu ra của khối chấp hành trong các mạch điều khiển tín hiệu thường được thể hiện bằng cách nào?

  • A. Chuông
  • B. Đèn
  • C. Hàng chữ nổi
  • D. Tất cả các ý trên
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 12375

  Chọn một phát biểu sai: 

  • A. Nguyên lý làm việc của mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp xét trong hai trường hợp làm việc.
  • B. Mạch điều khiển tín hiệu không phải là mạch điện tử điều khiển.
  • C. Mạch điện tử điều khiển sự thay đổi trạng thái, chế độ làm việc của các tín hiệu được gọi là mạch điều khiển tín hiệu.
  • D. Sơ đồ khối nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu gồm bốn khối.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 12376

  Trong mạch báo hiệu và bảo vệ điện áp, phát biểu nào sau đây sai:

  • A. Tác dụng của Đ1 là chỉnh lưu, cấp dòng một chiều nuôi mạch điều khiển
  • B. Tác dụng của tụ C là lọc nguồn sau chỉnh lưu
  • C. K2 là tiếp điểm thường mở, K1 là tiếp điểm thường đóng
  • D. Con chạy của VR càng cao (càng xa R1) thì ngưỡng bảo vệ điện áp càng cao. 
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 12377

  Chọn một câu sai

  • A. Mạch khuếch đại, mạch chỉnh lưu, mạch tạo xung, mạch chiếu sáng dân dụng, mạch điều khiển tín hiệu đều là mạch điện tử. 
  • B. Mạch điều khiển tín hiệu gồm có các khối khuếch đại, nhận lệnh, chấp hành lệnh điều khiển và xử lí tín hiệu 
  • C. Trong mạch điều khiển tín hiệu, để nhận lệnh điều khiển cần phải có các cảm biến (ví dụ cảm biến về nhiệt độ, điện áp, ...) 
  • D. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điều khiển sự thay đổi trạng thái của các tín hiệu. 
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON