AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch nào sau đây không phải mạch điều khiển tín hiệu?

  • A. Điều khiển bảng điện tử.  
  • B. Điều khiển tốc độ động cơ điện.
  • C. Điều khiển tín hiệu giao thông.
  • D. Báo hiệu và bảo vệ điện áp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Điều khiển tốc độ động cơ điện.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>