YOMEDIA

Hỏi đáp về Tỷ số lượng giác của góc nhọn - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 2 Tỷ số lượng giác của góc nhọn nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (220 câu):

NONE
 • Bin Nguyễn Cách đây 5 năm

  Cho tan x= \(\sqrt{3}\) . Tính B= \(\dfrac{sin^2x-cos^2x}{sinx.cosx}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nhat nheo Cách đây 5 năm

  Chứng minh:

  sin^4-sin^6+cos^4-cos^6=sin^2.cos^2

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 5 năm

  cho x là góc nhọn

  tính cosx,cotx nếu

  a,sinx=\(\dfrac{3}{5}\)

  b tanx=√3

  c cosx=\(\dfrac{12}{13}\)

  d cotx =1

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 5 năm

  Tính:

  \(\dfrac{Cos\alpha+Sin\alpha}{Cos\alpha-Sin\alpha}\) với \(tan\alpha=\dfrac{1}{3}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 5 năm

  Chứng minh: (\(\sin\alpha+\cos\alpha\))2=1+2\(\sin^{2^{ }}\alpha\)*\(\cos\alpha\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 5 năm

  a) Biết sin =9/15 .Tính cos ; tan ; cot?

  b) Biết cos =3/5.Tính sin, tan, cot?

  c) Biết tan =3/4. Tính cot, sin, cos?

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 5 năm

  \(A=\sin^6+\cos^6+3\sin^2\cos^2\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 5 năm

  \(B=\left(1+\tan^2\right)\left(1-\sin^2\right)-\left(1+cotan^2\right)\left(1-\cos^2\right)\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 5 năm

  \(A=\dfrac{1+2\sin\cos}{\cos^2-\sin^2}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 5 năm

  a) Biết \(\sin\alpha=\dfrac{9}{15}\). Tính \(\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\)

  b) Biết \(\cos\alpha=\dfrac{3}{5}\). Tính\(\sin\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 5 năm

  Cho tam giác ABC cân tại B, trung tuyến AD vuông góc với phân giác CE. Tính cos góc ACB?

  Giúp em với, em cảm ơn :<

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 5 năm

  cho tam giác ABC có 3 góc nhọn AB=c; AC=b, chứng minh:

  a) \(\dfrac{SinA}{SinB}=\dfrac{a}{b}\)

  b)\(\dfrac{a}{SinA}=\dfrac{b}{SinB}=\dfrac{c}{SinC}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 5 năm

  Cho tâm giác ABC có 3 góc nhọn.Kẻ BD vuông góc với AC. Biết BD= 6; AD= 5.

  a)Tính diện tích tam giác ABD

  b)Biết tanC = \(\dfrac{3}{4}\). Tính độ dài ba cạnh của tam giác ABC?

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 5 năm

  1, vói an pha < 90 độ

  c/m \(\dfrac{1-tananpha}{1+tananpha}\) = \(\dfrac{cosanpha-sinanpha}{cosanpha+sinanpha}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 5 năm

  3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Biết BC = a, CA = b, AB = c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

  a, \(\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{SinB}=\dfrac{c}{SinC}\)

  b, \(a^2=b^2+c^2-2bc.cosA\)

  c, \(c=b.cosA+a.cosB\)

  d, \(m_{a^2}=\dfrac{1}{2}\left(c^2+b^2\right)-\dfrac{1}{4}a^2\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 5 năm

  1. Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A có góc \(B=30^0\) ; \(AC=6cm\).

  a, Giải \(\Delta ABC\) vuông tại A.

  b, Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của \(\Delta ABC\) . Tính \(S_{AHM}\)

  2. Cho \(\Delta ABC\) vuông tại A có \(AB=10cm;\) góc \(ACB=40^0\)

  a, Tính BC

  b, Kẻ phân giác BD của góc \(ABC\) ( \(D\in AC\) ) . Tính AD

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 năm

  Mình đang làm đề toán một số bài mình k rõ lắm mong mn giúp đỡ

  Bài 1: không dùng bảng số và máy tính hãy tính

  Sin a. Cos a biết tan a + cot a =3

  Bài 2

  Tính chiều cao của cột tháp, biết rằng lúc mặt trời ở độ cao 50° ( nghĩa là tia sáng của mặt trời tạo với phương nằm ngang của mặt đất một góc bằng 50°) thì bóng của nó trên mặt đất dài 96m

  Bài 3

  Cho hình thang cân ABCD (AB//CD và AB <CD) , BC=15cm, đường cao BH =12 cm, DH= 16cm

  a) c/minh DB vuông góc với BC

  b) Tính diện tích hình thang ABCD

  c) Tính BCD ( làm tròn đến độ)

  Bài 4

  Cho

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 5 năm

  Bài 1: Cho \(\bigtriangleup\)ABC vuông tại A, đương cao AH. Cho biết BH =a, HC=b

  CMR: \(\sqrt{ab}\)\(\leq\)\(\dfrac{a+b}{2}\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 5 năm

  Bài 1: Cho a là góc nhọn . Rút gọn biểu thức

  A= sin6a + cos6a+ 3sin2a-cos2 a

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 5 năm

  bài 1 : cho tg ABC có AB = 7cm ; BC = 6cm . B = 50 độ . Tính diện tích tg ABC . Biết sin50\(\approx\)0,77

  bài 2 : CMR : diện tích tứ giác = nữa tích hai đg chéo , sin của góc đc tạo bởi hai đg thẳn chứa hai đg chéo đó.

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 5 năm

  1) Cho △ABC vuông tại A , chứng minh rằng \(\dfrac{AB}{AC}\)=\(\dfrac{cosB}{cosC}\)

  2) Cho △ABC nhọn , 2 đường cao BD và CE . Hãy chứng minh △ADC đồng dạng với △ABC

  3) Cho △ABC vuông tại A , AC=5cm , cotB = 2,4

  a) Tính AB , BC

  b) Tính các TSLG góc C

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 5 năm

  Dùng định nghĩa tỉ số lượng giác trong tam giác vuông để chứng minh rằng :

  1+ Cos2α = 2Cos2α

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 5 năm

  Cho tam giác ABC có BC=7cm; góc ABC=42 độ, góc ACB=35 độ. AH là đường cao. TÍnh độ dài AH

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 5 năm

  a) Cho góc α < 90o có sin α = \(\dfrac{1}{3}\). Tính cos α, tg α, ctg α.

  b) Cho góc β < 90o có tan β = 2. Tính sin β, cos β.

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 5 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biet HB=3,6cm;HC=6,4cm.

  a, Tính độ dài các đoạn thẳng AB,AC,AH

  b, Kẻ HE vuông góc với AB; HF vuông góc với AC, c/m rang: AB.AE=AC.AF

  GIẢI GIÚP MÌNH VS M.Nkhocroi!!!!!

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF