YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 3 tr 59 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Với bài 3, chúng ta sẽ không tính toán các giá trị đại số các cạnh mà dùng cạnh CD chung để tìm ra được tỉ số.

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên \(AB = {\rm{ }}5CD\)

Độ dài A'B' gấp 12 lần độ dài CD nên \(A'B' = {\rm{ }}12CD\)

Vậy tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B' là: 

\(\frac{{AB}}{{A'B'}} = \frac{{5CD}}{{12CD}} = \frac{5}{{12}}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON