ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 2 tr 59 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho biết  \(\frac{AB}{CD}=\frac{3}{4}\) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Với bài 2, chúng ta sẽ dựa vào tỉ số đề bài cho để tính độ dài cạnh AB

Ta có:

\(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{3}{4} \Rightarrow AB = CD.\frac{3}{4} = 12.\frac{3}{4} = 9\left( {cm} \right)\)

Vậy độ dài AB= 9cm

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1