Bài tập 18 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 18 tr 103 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố: Các kích thước của một hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm,  2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q đến P (h.38)

a)Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?

b) Độ dài ngắn nhất đó bằng bao nhiêu xentimet ?

Hình 38 bài 18 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì con kiến bò theo mặt của hình hộp từ Q đến P tức phải bò trên “ một mặt phẳng” ta vẽ hình khai triển của hình hộp chữ nhật và trải phẳng như sau:

Ta có:

QP’ =  =  √41 

QP =  = √45

So  sánh: \(\sqrt{41} < \sqrt{45}\)

Vậy độ dài ngắn nhất là \(\sqrt{41 6,4}\) (cm)

Đường đi ngắn nhất:

Kiến bò từ Q đến M; từ M đến P

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 103 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 18 trang 103 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của 1 cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là 15 000 đồng. Hỏi người ấy trả bao nhiêu tiền?

  • A. 86 000 đồng
  • B. 69 000 đồng
  • C. 966 000 đồng
  • D. 96 000 đồng

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn