YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Diện tích của hình chữ nhật là bao nhiêu, biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là \(\frac{2}{3}\)  và chu vi hình chữ nhật là 70 (cm)

  • A. 294 (cm)
  • B. 294 (\(cm^2\))
  • C. 249 (cm)
  • D. 249 (\(cm^2\))

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi hai cạnh của hình chữ nhật là x và y

  Ta có: \(\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3}\)  và \(x+y=35\)

   

  Do đó: \(\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{{x + y}}{{2 + 3}} = \frac{{35}}{5} = 7\)

  Suy ra \(x=7.2=14(cm);y=7.3=21(cm)\)

  Vậy diện tích hình chữ nhật là: \(14.21=294(cm^2)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA