Trắc nghiệm Toán 7 Bài 11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 11 về Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

   

  • A. Số 0 không có căn bậc hai
  • B. Tập hợp số vô tỉ được kí hiệu là Q
  • C. Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x = a2
  • D. \(\sqrt 2 \)  là một số vô tỉ
  • A. 16
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1
  • A. \(\sqrt {9 + 16} = \sqrt 9 + \sqrt {16} \)
  • B. \(\sqrt {9 + 16} < \sqrt 9 + \sqrt {16} \)
  • C. \(\sqrt {9 + 16} > \sqrt 9 + \sqrt {16} \)
  • D. Không so sánh được
  • A. 3
  • B. \(\frac{3}{2}\)
  • C. 6
  • D. \(\frac{7}{3}\)
 • Câu 5:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Quan hệ giữa các tập hợp số \(N \subset Z \subset Q \subset R\)
  • B. \(I \subset R\)
  • C. Sỗ hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực
  • D. Số vô tỉ (kí hiệu I) không phải là số thực

Được đề xuất cho bạn