ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

   

  • A. Số 0 không có căn bậc hai
  • B. Tập hợp số vô tỉ được kí hiệu là Q
  • C. Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x = a2
  • D. \(\sqrt 2 \)  là một số vô tỉ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON