AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Quan hệ giữa các tập hợp số \(N \subset Z \subset Q \subset R\)
  • B. \(I \subset R\)
  • C. Sỗ hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực
  • D. Số vô tỉ (kí hiệu I) không phải là số thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA