ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. Quan hệ giữa các tập hợp số \(N \subset Z \subset Q \subset R\)
  • B. \(I \subset R\)
  • C. Sỗ hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực
  • D. Số vô tỉ (kí hiệu I) không phải là số thực
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 38814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1