YOMEDIA

Bài tập 5 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 5 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và  -2.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 \(\frac{5}{7}\) và \(\frac{7}{5}\); \(\frac{0}{2}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho phân số \(A=\dfrac{6}{n-3}\) với n là số tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu \(n=14;n=5;n=3\)

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Số nguyên \(x\) thoả mãn điều kiện \(-\dfrac{42}{7}< x< -\dfrac{24}{6}\) là :

  (A) -5                    (B) -4                       (C) -6                            (D) -200

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số :

  (A) \(-\dfrac{3,15}{6}\)                         (B) \(-\dfrac{1,5}{2,17}\)                          (C) \(-\dfrac{5}{0}\)                         (D) \(\dfrac{3}{-4}\)

  Hãy chọn câu trả lời đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA