Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 4 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{3}{11}\)

Câu b: \(- \frac{4}{7}\)

Câu c: \(- \frac{5}{13}\)

Câu d:  \(\frac{x}{3}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan
  Bài 1.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

  Cho tập hợp \(M=\left\{2;3;4\right\}\)

  Viết tập hợp P các phân số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho phân số \(A=\dfrac{6}{n-3}\) với n là số tự nhiên. Phân số A bằng bao nhiêu nếu \(n=14;n=5;n=3\)

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Số nguyên \(x\) thoả mãn điều kiện \(-\dfrac{42}{7}< x< -\dfrac{24}{6}\) là :

  (A) -5                    (B) -4                       (C) -6                            (D) -200

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số :

  (A) \(-\dfrac{3,15}{6}\)                         (B) \(-\dfrac{1,5}{2,17}\)                          (C) \(-\dfrac{5}{0}\)                         (D) \(\dfrac{3}{-4}\)

  Hãy chọn câu trả lời đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Cho biểu thức \(B=\dfrac{4}{n-3}\) với n là số nguyên

  a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số

  b) Tìm phân số B, viết n = 0; n = 10; n = -2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Viết tập hợp A các số nguyên \(x\), biết rằng :

                                 \(\dfrac{-28}{4}\le x< \dfrac{-21}{7}\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là :

  a) Mét : 23 cm; 47 cm

  b) Mét vuông : \(7dm^2;101cm^2\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Dùng cả hai số \(x\) và \(y\) để viết thành phân số, mỗi phân số chỉ được viết một lần (\(x,y\in\mathbb{Z},x,y\ne0\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Viết các phép chia sau đây dưới dạng phân số :

  a) \(\left(-3\right):5\)

  b) \(\left(-2\right):\left(-7\right)\)

  c) \(2:\left(-11\right)\) 

  d) \(\) \(x\) chia cho 5 (\(x\in Z\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn