AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 4 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

 Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{3}{11}\)

Câu b: \(- \frac{4}{7}\)

Câu c: \(- \frac{5}{13}\)

Câu d:  \(\frac{x}{3}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF