ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 3 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy ;                         b) Âm năm phần chín ;

c) Mười một phần mười ba ;          c) Mười bốn phần năm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a: \(\frac{2}{7}\)

Câu b: \(-\frac{5}{9}\)

Câu c: \(\frac{11}{13}\)

Câu d: \(\frac{14}{5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1