Bài tập 46 trang 95 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 46 tr 95 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM,CM.

b) vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, điểm B nằm cạnh IM. Vẽ giao điểm N của hai đoạn thẳng IA,KB.

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Hình vẽ như sau:

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 95 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 46 trang 95 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ dưới đây:

  Góc AEB là góc chung của những tam giác nào?

  • A. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABD\)
  • B. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AED\)
  • C. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABC\)
  • D. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AEC\)
 • Mai Bảo Khánh
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau :

  Vẽ tam giác ABC. Lấy điểm M là điểm trong của tam giác ABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC tương ứng tại các điểm N, P, Q. Vẽ tam giác NPQ. Hỏi điểm M có nằm trong tam giác NPQ hay không ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Huong Duong
  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Tính số tam giác có được trong hình 22. 

  Viết tên các tam giác đó ?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng

  a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D

  b) Với các tam giác có được, hãy điền vào bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyenthithuy tinh

  đ, Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau mong chị giải giúp em em đang cần gấp.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

Được đề xuất cho bạn