ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm n để 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

tim n de a=12n+1/30n+2 la phan so toi gian

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giả sử : phân số \(\dfrac{12n+1}{30n+2}\) chưa tối giản \(\left(n\in N\right)\)

  \(\Rightarrow12n+1\)\(30n+2\) có ước chung là số nguyên tố

  Gọi số nguyên tố \(d\) là ước chung của \(12n+1\)\(30n+2\) (\(d\in N\)*)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}12n+1⋮d\\30n+2⋮d\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}60n+5⋮d\\60n+4⋮d\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow1⋮d\)

  \(d\in N\)*\(;1⋮d\Rightarrow d=1\)

  \(\Rightarrow\) Giả sử trên là sai

  \(\Rightarrow\) Phân sô \(\dfrac{12n+1}{30n+2}\) tối giản với mọi \(n\in N\)

  ~ Chúc bn học tốt ~

    bởi Phương Lim 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1