YOMEDIA
ZUNIA12

Bài 3.1trang 85 sách bài tập toán 6 tập 2

Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 85)

Hãy cho biết mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

a) Góc có số đo \(135^0\) là góc nhọn

b) Góc có số đo \(75^0\) là góc tù

c) Góc có số đo \(90^0\) là góc bẹt

d) Góc có số đo \(180^0\) là góc vuông

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn

f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù

h) Góc nhỏ hơn 1 v là góc nhọn

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (4)

 • a) Góc có số đo 135o là góc nhọn

  => Sai, nó là góc tù.

  b) Góc có số đo 75o là góc tù

  => Sai, nó là góc nhọn.

  c) Góc có số đo 90o là góc bẹt

  => Sai, nó là góc vuông.

  d) Góc có số đo 180o là góc vuông

  => Sai. Đó là góc bẹt.

  e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn

  => Sai vì góc đó nhỏ hơn 90o thì k phải góc tù nhưng nó là góc bẹt.

  f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù

  => Sai. Vì góc ấy có thể là góc nhọn hoặc góc bẹt.

  g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù

  => Sai. Có thể là góc tù, góc vuông, góc nhọn.

  h) Góc nhỏ hơn 1 v là góc nhọn

  => Đúng

  i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

  => Đúng.

    bởi Lê hufynh quốc Bảo 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. sai

  b. sai

  c. sai

  d. sai

  e. sai

  f. sai

  g. sai

  h. đúng

  i. đúng

    bởi Đinh Trí Dũng 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) sai

  b) sai

  c) sai

  d) sai

  e)sai

  f) sai

  g)sai

  h)đúng 

  i ) đúng

    bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, b, c, d, e, f, g → Sai

  Còn lại đúng
   

    bởi Nguyễn Hoàng Ngân 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON