YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 104 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 104 tr 97 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a) 15x = -75;

b) \(3\left | x \right |=18\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

15x = -75

       \(x=-\frac{75}{15}\) 

        x = -5

Câu b:

 \(3\left | x \right |=18\)

      \(\left | x \right |=\frac{18}{3}\)

       \(\left | x \right |=6\)

        \(x=\pm 6\)\(x=\pm 6\)

Đáp số: a) x = -5

                x = 6; x = -6

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON