• Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD tâm I. gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

  • A. ∆IED thành ∆IGC   
  • B. ∆IFB thành ∆IGB
  • C. ∆IBG thành ∆IDH
  • D. ∆IGC thành ∆IFA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tìm ảnh của từng điểm qua phép đối xứng trục AC: điểm I biến thành I; B thành D; G thành H. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC