• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: (x - 3)2 + (y - 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy biến (C) thành (C’) có phương trình:

  • A. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 36
  • B. (x + 3)2 + (y - 1)2 = 6
  • C. (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36
  • D. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng trục Oy biến tâm I(3;1) của (C) thành I’(-3;1); bán kính không thay đổi.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC