ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x-2y+1=0. Ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

  • A. \(3x + 2y + 1 = 0.\)
  • B. \[ - 3x + 2y - 1 = 0.\]                                         
  • C. \(3x + 2y - 1 = 0.\)
  • D. \(3x - 2y + 1 = 0.\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi điểm \(M'(x,y) \in d'\) là ảnh của một điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\) qua phép đối xứng trục Ox, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\\x = {x_0}\\y =  - {y_0}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3{x_0} - 2{y_0} + 1 = 0\\{x_0} = x\\{y_0} =  - y\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow 3x + 2y + 1 = 0\) chính là phương trình của d’.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7276

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1