Trần An's Profile

Trần An

Trần An

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 39
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (29)

Điểm thưởng gần đây (28)

  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật) (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 30 Hệ thống khởi động) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 29 Hệ thống đánh lửa) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 24 Cơ cấu phân phối khí) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 23 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 21 Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 15 Thao tác với tệp - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 14 Kiểu dữ liệu tệp - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 8 tháng
  • Trần An: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 20 Lực từ và cảm ứng từ) (+1đ) Cách đây 8 tháng