YOMEDIA

Ace Ace's Profile

Ace Ace

Ace Ace

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: con lắc lò xo Cách đây 5 tháng

  1 con lắc gồm dây vàvật nặng1g.tích điện q dương . đặt con lắc đơn trong 1 điện tụ phẳng thẳng đứng E=10^4 V/m.Lấy  g=9.8m/s^2.khi vật ở VTCB sợi day lệch 1 hóc 30 độ so với pt thẳng đứng . Xác định q=?

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: mặt phẳng và đường thẳng Cách đây 8 tháng

  cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B . cạnh bên SA vuông góc với (ABCD), SA=AB=BC=a, AD=2a.tính theo a khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD)

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: mặt phẳng và đường thẳng Cách đây 8 tháng

  cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và BC = a;SA vuông góc với (ABC) và SA=a căn 6/2.tính số đo góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC)?

 • Ace Ace đã trả lời trong câu hỏi: Hình học không gian Cách đây 8 tháng

  a, ta có AC Vuông góc với BD ( 2 đg chéo hình vuông)

  mà SA vuông góc BD (SA vuông góc với (ABCD))

  => (SAC) vuông góc với (SBD)

  b, 

  +,F là trung điểm SB(DF đường tam giác SBD)

  =>AF là đg cao tam giác SAB và AF vuông góc với FC(FC thuộc (SBC))

  =>(SAC) vuông góc (SBC)

  +, EF // DB (EF đường trung bình tam giác SBD)

  mà BD vuông góc với (SAC)=>EF vuông góc với (SAC)

  =>(AEF) vuông góc với (SAC)

   

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: Mặt phảng và đường thẳng trong không gian(giúp mình với) Cách đây 8 tháng

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.O là tâm của đáy,SO vuông góc với (ABCD).Gọi MN lần lượt là trung điểm cảu SA và CD cho biết MN tạo với mặt đáy ABCD một góc 60 độ.tính cosin của góc tạo bởi MN và (SBD)?

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: chương V :Đạo hàm Cách đây 9 tháng

  cho hàm số y=cos2x tại x0=pi/6.tính đạo hàm 

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: nhị thức newtown Cách đây 11 tháng

  cho n là số nguyên dương thảo mãn  An2-Cn-1n+1=4n-12. số hạng chứa x14 trong khai triển (1 + x +3x2)n là : 

  A. 79038     B. 37908   C. 80973      D.38079

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: tổ hợp xác xuất Cách đây 12 tháng

  có 3 bạn nam và 7 bạn nữ.Lập một tổ gồm 5 người. Xác suất để lập một tổ gồm 1 bạn nam làm tổ trưởng, 1 bạn nữ làm tổ phó và 3 bạn nữ làm tổ viên là?

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: quy tắc đếm Cách đây 1 năm

  có 10 học sinh trong đó có 1 bạn tên Cường 1 bạn tên Dũng . số cách xếp 10 bạn thành 1 hàng dọc sao cho Cường đứng liền trước Dũng?

 • Ace Ace đã đặt câu hỏi: quy tắc đếm Cách đây 1 năm

  cho n điểm phân biệt.Xét tất cả các vecto khác vecto không ,có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đã cho. số vecto thỏa mãn là? 

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Ace Ace: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng