YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 29 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 29 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H, tỉ số 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hình 1.36 bài 1 trang 29 SGK Hình học lớp 11

Gọi tam giác A'B'C' là ảnh của tam giác ABC qua \(V_{\left ( H,\frac{1}{2} \right )}\) khi đó:

\(\overrightarrow{HA'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{HA'}\)

\(\overrightarrow{HB'}= \frac{1}{2}\overrightarrow{HB'}\)

\(\overrightarrow{HC'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{HC}\)

Hay A'B'C' lần lượt là trung điểm của HA, HB, HC.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 29 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON