YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.25 trang 33 SBT Hình học 11

Giải bài 1.25 tr 33 SBT Hình học 11

Cho nửa đường tròn đường kính AB. Hãy dựng hình vuông có hai đỉnh nằm trên nửa đường tròn, hai đỉnh còn lại nằm trên đường kính AB của nửa đường tròn đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi O là trung điểm của AB. Giả sử dựng được hình vuông MNPQ có M, N thuộc đường kính AB, P, Q thuộc nửa đường tròn. Khi đó O phải là trung điểm của MN.  Nếu lấy một hình vuông M′N′P′Q′ sao cho M′, N′ thuộc AB, O là trung điểm của M′N′ khi đó ta thấy \(\frac{{OM}}{{OM'}} = \frac{{ON}}{{ON'}} = \frac{{OQ}}{{OQ'}}\)

Từ đó suy ra hình vuông MNPQ là ảnh của hình vuông M′N′P′Q′ qua phép vị tự tâm O, suy ra O, P, P′ và O, Q, Q′ thẳng hàng.

Vậy ta có cách dựng: Dựng hình vuông M′N′P′Q′ nằm trong nửa hình tròn đã cho sao cho M′N′ thuộc AB và O là trung điểm của M′N′. Tia OP′ cắt nửa đường tròn tại P; tia OQ′ cắt nửa đường tròn tại Q .

Khi đó dễ thấy tứ giác MNPQ là hình vuông cần dựng.

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.25 trang 33 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF