ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.20 trang 28 SBT Hình học 11

Giải bài 1.20 tr 28 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {3;1} \right)\) và đường thẳng d có phương trình 2x−y = 0. Tìm ảnh của d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc 90o và phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi d1 là ảnh của d qua phép quay tâm O góc 90o. Vì d chứa tâm quay O nên d1 cũng chứa O. Ngoài ra d1 vuông góc với d nên d1 có phương trình x+2y = 0.

Gọi d′ là ảnh của d1 qua phép tịnh tiến vectơ \(\overrightarrow v \). Khi đó phương trình của d′ có dạng x′−3+2(y′−1) = 0 ⇔ x′+2y′−5 = 0.

Vậy phương trình d′ có dạng x+2y−5 = 0.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.20 trang 28 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1