ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20 trang 23 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 20 trang 23 SGK Hình học 11 NC

Chứng tỏ rẳng hai hình chữ nhật cùng kích thước (cùng chiều dài và chiều rộng) thì bằng nhau

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử hai hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có AB = CD = A′B′ = C′D′,AD = BC = A′D = B′C′

 Khi đó ABC và A’B’C’ là hai tam giác vuông bằng nhau, do đó có phép dời hình F biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’

Khi đó phép dời hình F biến trung điểm O của AC thành trung điểm O’ của A’C’

Nhưng vì O và O’ lần lượt cũng là trung điểm của BD và B’D’ nên F cũng biến D thành D’

Vậy F biến ABCD thành A’B’C’D’, nên theo định nghĩa, hai hình chữ nhật đó bằng nhau.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 23 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1