ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.19 trang 28 SBT Hình học 11

Giải bài 1.19 tr 28 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\vec v = (2;0)\) và điểm M(1;1).

a) Tìm tọa độ của điểm M′ là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v\).

b) Tìm tọa độ của điểm M′ là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v\) và phép đối xứng qua trục Oy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Gọi N = ĐOy(M) = (−1;1), \(M'(x';y') = {T_{\vec v}}(N)\) khi đó :

\(\left\{ \begin{array}{l}
x' =  - 1 + 2\\
y' = 1 + 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' = 1\\
y' = 1
\end{array} \right.\)

Vậy M′(1;1). 

b) Gọi \(N(x';y') = {T_{\vec v}}(M)\) khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
x' = 1 + 2\\
y' = 1 + 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x' = 3\\
y' = 1
\end{array} \right.\)

Như vậy \(N(x';y') = {T_{\vec v}}(M) = (3;1)\), M′ = ĐOy(N) = (−3;1)

Vậy M′(−3;1).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.19 trang 28 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF