ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5.1 trang 146 SBT Toán 10

Giải bài 5.1 tr 146 SBT Toán 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

    Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân (đơn vị: phút)

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Hãy lập bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần suất;

b) Trong 50 công nhân được khảo sát, những công nhân có thời gian hoàn thành một sản phẩm từ 45 phút đến 50 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Bảng phân bố tần số

    Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

Thời gian (phút) 42 44 45 48 50 54 cộng
Tần số 4 5 20 10 8 3 50

    Bảng phân bố tần suất

    Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

Thời gian (phút) 42 44 45 48 50 54 Cộng
Tần suất (%) 8 10 40 20 16 6 100%

b) (40%+20%+16%) = 76%

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 146 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  (1) Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và xử lí dữ liệu.

  (2) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.

  (3) Giá trị có tần số lớn nhất gọi là mốt của dấu hiệu.

  (4) Độ lệch chuẩn là bình phương của phương sai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)