ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5.5 trang 147 SBT Toán 10

Giải bài 5.5 tr 147 SBT Toán 10

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

    Tỉ lệ (%) các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2013 - 2014 của 63 tỉnh, thành phố

Lớp các tỉ lệ (%) Tần số (số các tỉnh thành phố)
[6; 20) 26
[20; 30) 15
[30; 50) 14
[50; 70) 5
[70; 90) 2
[90; 100] 1
Cộng 63

Tần suất của lớp thứ ba (làm tròn đến hàng phần trăm) là:

A. 22%          B. 30%

C. 50%          D. 40%

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trong bảng phân bố (tần số hoặc tần suất) ghép lớp, tần suất của lớp thứ i được kí hiệu là \(f_i\) và bằng:

\({f_i} = \frac{{{n_i}}}{n} = \frac{{{n_i}}}{n}.100.\frac{1}{{100}} = \frac{{{n_i}}}{n}.100\% \)

Trong đó, ni là tần số của lớp thứ i, n là số tất cả các số liệu thống kê đã cho.

Trong bài toán đã cho, ta có:

\({f_3} = \frac{{14}}{{63}} = 0,\left( 2 \right)\)

Làm tròn đến hàng phần trăm ta có: \({f_3} \approx 0,22 = 0,22.100\%  = 22\% \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 147 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)