ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5.3 trang 147 SBT Toán 10

Giải bài 5.3 tr 147 SBT Toán 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

    Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của A trong 35 ngày

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp

    [19;21); [21;23); [23;25); [25;27); [27; 29].

b) Trong 35 ngày được khảo sát, những ngày bạn A có thời gian đi đến trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày

Lớp thời gian (phút) Tần số Tần suất (%)
[19;21) 5 14,29
[21;23) 9 25,71
[23;25) 10 28,57
[25;27) 7 20,00
[27; 29] 4 11,43
Cộng 35 100%

b) (25,71% + 28,57%) =  54,28%

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 147 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)