YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 114 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 114 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m)

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau

[6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0].

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nhận xét về chiều cao của 35 cây bạch đàn nói trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.

Câu b:

Dựa vào bảng trên ta thấy những cây bạch đàn được khảo sát, có chiều cao 8m trở lên chiếm xấp xỉ: 57,2%

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 114 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON