ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5.4 trang 147 SBT Toán 10

Giải bài 5.4 tr 147 SBT Toán 10

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

    Nhiệt độ trung bình (οC) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

27,1 26,9 28,5 27,4 29,1 27,0 27,1 27,4 28,0 28,6
28,1 27,4 27,4 26,5 27,8 28,2 27,6 28,7 27,3 26,8
26,8 26,7 29,0 28,4 28,3 27,4 27,0 27,0 28,3 25,9

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

    [25; 26); [26; 27); [27; 28); [28; 29); [29; 30].

b) Trong 30 năm được khảo sát, những năm có nhiệt độ trung bình của tháng 5 (ở địa phương A) từ 28οC đến 30οC chiếm bao nhiêu phần trăm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990

Lớp nhiệt độ (οC) Tần số Tần suất (%)
[25; 26) 1 3,3
[26; 27) 5 16,7
[27; 28) 13 43,3
[28; 29) 9 30,0
[29; 30] 2 6,7
Cộng 30 100 (%)

b) Đáp án: 36,7%

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.4 trang 147 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)