YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] \cap [-1; 4];\)

b) \((4, 7) \cap (-7; -4)\);

c) \((2; 3) \cap [3; 5)\);

d) \((-\infty ; 2] \cap [-2; +\infty )\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

(-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]

Câu b:

 (4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø

Câu c:

 (2; 3) ∩ [3; 5) = Ø

Câu d:

 (-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2].

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF