YOMEDIA

Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(R \setminus (2; +\infty )\);

d) \(R \setminus (-\infty ; 3]\).

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a:

(-2; 3) \ (1; 5) = (-2; 1];

Câu b:

 (-2; 3) \ [1; 5) = (-2; 1);

Câu c:

R \ (2; +∞) = (- ∞; 2]

Câu d:

R \ (-∞; 3] = (3; +∞).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Tâm

  Liệt kê số phần tử của tập A={x|x là số nguyên tố và 4x+1=n3 với n\in\mathbb{N}*}

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 •  
   
  thu trang
  Bài 32 (SBT trang 16)

  Cho a, b, c, d là những số thực và \(a< b< c< d\)

  Xác định các tập hợp số sau :

  a) \(\left(a;b\right)\cap\left(c;d\right)\)

  b) ( \(a;c\)\(\cap\) [ \(b;d\))

  c) \(\left(a;d\right)\)\(\left(b;c\right)\) 

  d) \(\left(b;d\right)\)\(\left(a;c\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA