ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(R \setminus (2; +\infty )\);

d) \(R \setminus (-\infty ; 3]\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a:

(-2; 3) \ (1; 5) = (-2; 1];

Câu b:

 (-2; 3) \ [1; 5) = (-2; 1);

Câu c:

R \ (2; +∞) = (- ∞; 2]

Câu d:

R \ (-∞; 3] = (3; +∞).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1