Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 18 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3) \setminus (1; 5)\);

b) \((-2; 3) \setminus [1; 5)\);

c) \(R \setminus (2; +\infty )\);

d) \(R \setminus (-\infty ; 3]\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

(-2; 3) \ (1; 5) = (-2; 1];

Câu b:

 (-2; 3) \ [1; 5) = (-2; 1);

Câu c:

R \ (2; +∞) = (- ∞; 2]

Câu d:

R \ (-∞; 3] = (3; +∞).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Nguyễn
  Bài 30 (SBT trang 16)

  Xác định tập hợp \(A\cap B\) với :

  a) \(A=\left[1;5\right];B=\left(-3;2\right)\cup\left(3;7\right)\)

  b) \(\left(-5;0\right)\cup\left(3;5\right);B=\left(-1;2\right)\cup\left(4;6\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 29 (SBT trang 16)

  Cho \(a,b\in R,a< b\). Hãy xét quan hệ bao hàm \(\subset\) của các tập hợp sau :

  a) \(A=\left[a;b\right]\)

  b) \(B=\) ( \(a;b\)]

  c) \(C=\) [ a; b)

  d) \(D=\left(a;b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời