YOMEDIA

Hỏi đáp về Các tập hợp số

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Chương 1 Bài 4 Các tập hợp số, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (14 câu):

 • Mộng Tuyền Cách đây 4 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Như Lưu Quỳnh Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chang Mi Cách đây 10 tháng
  PT:x^2-2x-3-m=0 có nghiệm thuộc đoạn [0;4]

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cấp Ba Ngoại Thành Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ly Ly Cách đây 1 năm
  Cho hai tập hợp A=(a;a 2] và B=(5;6). Tìm tất cả các giá trị a để: a) A con B b) B con A c) A giao B= rỗng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tâm Cách đây 2 năm

  Liệt kê số phần tử của tập A={x|x là số nguyên tố và 4x+1=n3 với n\in\mathbb{N}*}

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 2 năm
  Bài 32 (SBT trang 16)

  Cho a, b, c, d là những số thực và \(a< b< c< d\)

  Xác định các tập hợp số sau :

  a) \(\left(a;b\right)\cap\left(c;d\right)\)

  b) ( \(a;c\)\(\cap\) [ \(b;d\))

  c) \(\left(a;d\right)\)\(\left(b;c\right)\) 

  d) \(\left(b;d\right)\)\(\left(a;c\right)\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 2 năm
  Bài 31 (SBT trang 16)

  Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau :

  a) \(\left[-3;0\right]\cap\left(0;5\right)=\left\{0\right\}\)

  b) \(\left(-\infty;2\right)\cup\left(2;+\infty\right)=\left(-\infty;+\infty\right)\)

  c) \(\left(-1;3\right)\cap\left(2;5\right)=\left(2;3\right)\)

  d) \(\left(1;2\right)\cup\left(2;5\right)=\left(1;5\right)\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 2 năm
  Bài 30 (SBT trang 16)

  Xác định tập hợp \(A\cap B\) với :

  a) \(A=\left[1;5\right];B=\left(-3;2\right)\cup\left(3;7\right)\)

  b) \(\left(-5;0\right)\cup\left(3;5\right);B=\left(-1;2\right)\cup\left(4;6\right)\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 2 năm
  Bài 29 (SBT trang 16)

  Cho \(a,b\in R,a< b\). Hãy xét quan hệ bao hàm \(\subset\) của các tập hợp sau :

  a) \(A=\left[a;b\right]\)

  b) \(B=\) ( \(a;b\)]

  c) \(C=\) [ a; b)

  d) \(D=\left(a;b\right)\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 2 năm

  Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

  a) (-12; 3] ∩ [-1; 4];

  b) (4, 7) ∩ (-7; -4);

  c) (2; 3) ∩ [3; 5);

  d) (-∞; 2] ∩ [-2; +∞).

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

   Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

  a) [-3;1) ∪ (0;4];

  b) (0; 2] ∪ [-1;1);

  c) (-2; 15) ∪ (3; +∞);

  d) (-1; 4/3) ∪ [-1; 2)

  e) (-∞; 1) ∪ (-2; +∞).

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nghĩa Cách đây 2 năm

  Cho X= { x là số tự nhiên / x < 10 }

  A,B là con của X sao cho :

  A\cap B=\left \{ 4;6;9 \right \}

  A U { 3;4;5 }= { 1;3;4;;6;8;9 }

  B U {4;8} ={ 2;3;4;5;6;7;8;9 }

  Tìm A và B

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thu Trang Cách đây 3 năm

  Cho số thực a<0. Điều kiện cần và đủ để hai tập A=(−∞;9a) và B=(4a;+∞) có giao khác rỗng là?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)