ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 94 SGK Tin học 9

Giải bài 2 tr 94 sách GK Tin học lớp 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Tại sao? Nếu muốn hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu, em cần thực hiện các thao tác gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, ta thấy một hình ảnh che lấp một phần của hình ảnh kia. Bởi vì, chúng chồng đè lên nhau. Để hiển thị đầy đủ cả hai hình ảnh trên cùng trang chiếu. em cần thực hiện thao tác thay đổi kích thước của hai hình ảnh đó.

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 94 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON