YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 45 SGK Tin học 8

Giải bài 1 tr 45 sách GK Tin học lớp 8

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.
b) Tính tổng của các phần tử  lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.
c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

a)

  • INPUT: Danh sách họ của các học sinh trong lớp
  • OUTPUT: Số học sinh có họ Trần

b)

  • INPUT: Dãy n số
  • OUTPUT: Tổng của các phần tử  lớn hơn 0

c)

  • INPUT: Dãy n số
  • OUTPUT: Số các số có giá trị nhỏ nhất

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 45 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON