nhập số tiền ngẫu nhiên từ bàn phím.viết chương trình đổi số tiền đó ra thành 3 loại tiền có mệnh giá 50,200,500 nghìn đồng ?

bởi phạm khoa   08/01/2019

nhập số tiền ngẫu nhiên từ bàn phím.viết chương trình đổi số tiền đó ra thành 3 loại tiền có mệnh giá 50,200,500 nghìn đồng ?

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Châu Nguyễn Hà Giang

  Bài 1: vct tính tổng tích các biểu thức 1*1+1*2...1*10+2*1+2*2+..+..+M*N

  Bài 2: vct đưa ra màn hình 2 câu:"Chào bn. Bạn có khỏe ko!".In 5 lần lên màn hình.

  Bài 3: vct vẽ hình chữ nhật và điền dấu * như hình sau:

  * * * * *

  * * * * *

  * * * * *

  Bài 4: vct tìm ƯCLN của 2 số nguyên. In ra màn hình

  Bài 5: vct tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In ra màn hình.

  Bài 6: vct tính tổng bình phương của n số nguyên đầu tiên. In kết quả ra màn hình.

  Bài 7: vct tính tổng bậc 3 của n số nguyen đầu tiên. In kết quả ra màn hình.

  Bài 8: vct nhập vào 1 số nguyên rồi in kết quả ra màn hình tất cả các ước số của số đó.

  Bài 9: vct về 1 tam giác cân bằng dấu. In ra màn hình tam giác đó.

  Bài 10: vct tính tổng nghịch đảo của số n số nguyen đầu tiên.

  Lưu ý: sử dụng câu lệnh for...do...

 • nguyễn ngọc hoàng dương

  cho biết: người dùng nhập 10 số tự nhiên(âm hay dương cũng đc), tý nữa in ra màn hình tổng số âm mà họ đã nhập.

  vd:

  nhập 10 số nguyên:

  12

  45

  23

  -56

  -24

  46

  -87

  10

  69

  100

  in ra màn hình: 

  ban da nhap 3 so am

  -----------------------{ok, hiểu đề bài chưa?, hiểu rồi thì chỉ cho mình cách giải nha, thank nhiều}------------------------------WARNING: cần gấp (trước ngày 23/1/2019

   

 • Trần Ngọc Thảo Nhi

  Viết phương trình tính:

  {Q= 1+3+5+....+n khi n là số lẻ

  {P= 2*4*6*......*n khi n là số chẵn

 • Đặng Thùy Trang

  Viết chương trình in ra tổng S = 5+ 6 +7 +8+...+100.

 • Đặng Thùy Trang

  こんいちわ。わたし...

  Phương và Anh được phân công mua quà cho lớp nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Hai em chọn mua vở với giá 8000 đ/ quyển và bút bi với giá 3000 đ / chiếc. Cửa hàng nơi cqsc em mua có chính sách khuyến mại: cứ mỗi 10000 đồng mua hàng được hoàn lại 1000 đồng. Em hãy viết chương trình tính số tiền hai bạn Phương và Anh phải trả khi mua khi mua quyển vở và  bút bi.

 • Đặng Thùy Trang

  VIẾT CÁC BIỂU THỨC SAU DƯỚI DẠNG KÍ HIỆU TRONG NGÔN NGỮ PASCAL

  a) 5x + 2x - 8x + 15

  b) \frac{(a + c)h}{2}

  c) \frac{2a^{2} + 2c^{2} - a}{4}

  d) b- 4ac

  e) 1038 

  f) - 10-38

  h) ( |x| - 1)

  i) \frac{ - b +\gamma d}{2a}

   

 • Đặng Thùy Trang

  BẠN THÀNH CHO RẰNG:" THẦY CÔ ĐÃ NÓI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH KHÁ GẦN VỚI NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (TIẾNG ANH). VẬY TA CÓ THỂ VIẾT CÁC LỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ KHÔNG CẦN PHẢI QUY ĐỊNH TỪ KHÓA, TÊN, DẤU CHẤM PHẨY VÀ CÁC QUY TẮC KHÓ NHỚ KHÁC."

  BẠN TUẤN NÓI: "BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN, CÙNG MỘT NỘI DUNG CÓ NHIỀU CÁCH NÓI VÀ CÙNG MỘT CÂU NÓI CÓ THỂ ĐƯỢC HIỂU THEO NHIỀU NGHĨA KHÁC NHAU. ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT CÁCH DIỄN ĐẠT THÌ PHẢI ĐẶC RA QUY TẮC ĐỂ DIỄN ĐẠT CHÍNH XÁC, TỪ ĐÓ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ĐƯA RA CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỪ KHÓA, TÊN, CŨNG NHƯ CÁC QUY TẮC KHÁC."

  THEO EM Ý KIẾN AI ĐÚNG? VÌ SAO?

 • Chu Ngọc Long

  Em hãy nêu cú pháp và giải thích câu lệnh điều kiện? Làm ơn Help me!sadcryingbroken heart

 • Phạm Hoàng kiệt

  viết thuật toán hoán đổi giá trị của 2 biến x và y

 • Đặng Thùy Trang

  Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  a) X := 5; Y := 5;

  If (36 mod 9)=0 and (36 div 9)=4 then X := X+1 else Y := Y+1;

  Writeln(X , '  ' , Y);

  b) k := 7; j := 2;

  for i := 5 to 10 do 

  begin

  k :=k+i;

  j := j+i;

  end;

Được đề xuất cho bạn