ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết thuật toán kiểm tra số nguyên.

nhập vào ột số nguyên n lớn hơn 1 viết thuật toán kiểm tra xem só n có phải là số nguyên tố hay không biết ràng số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó 

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • var i,n:integer;
       ok:boolean;
  begin
      clrscr;
      writeln('xet mot so co phai la so nguyen to khong?');
      writeln('----------------------------------------------');
      ok:=true;
      write('nhap n:= ');readln(n);
      for i:=2 to n-1 do if n mod i = 0 then ok:=false;
                         if ok then writeln('n la so nguyen to')
                         else writeln('n khong phai la so nguyen to');
  readln;
  end.

   

    bởi Behind You 28/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1